17.11.2020
wat-zijn-biociden

Wat zijn biociden?

Biociden zijn producten die gebruikt worden om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan allerlei producten. Daarom worden ze ook wel desinfectiemiddelen en bestrijdingsmiddelen genoemd.

Biociden kunnen chemisch van aard zijn, zoals alcoholen en chloor, of microbiologisch, zoals schimmels, bacteriën en virussen. Desinfectiemiddelen zijn chemische stoffen die worden gebruikt om ziekteverwekkende of hinderlijke micro-organismen van oppervlakken te verwijderen. Bacteriën bijvoorbeeld kunnen de gezondheid van mensen bedreigen en tal van processen verstoren, met bederf, kleurveranderingen, slijmvorming en geurafwijkingen tot gevolg. Ook schimmels kunnen gevaarlijk zijn. Algen kunnen bijvoorbeeld koelwatersystemen verstoren, gladheid op paden veroorzaken en materialen ontsieren.

Biociden zijn in onze huidige samenleving dus levensnoodzakelijk om de kwaliteit van de omgeving en de gezondheid van de mens te garanderen.

Biociden zijn toelatingsplichtige producten die, vooraleer ze op de Belgische markt kunnen komen, worden geëvalueerd door de overheid. Hun werkzaamheid en eventuele effecten en risico’s naar mens, dier en omgeving worden streng beoordeeld door onafhankelijke experten, in dienst van de federale overheid. We verwijzen hierbij dan ook graag naar website van de Dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, waarop steeds een geüpdatet versie raadpleegbaar is van de toegelaten biociden op de Belgische markt. Het wettelijk kader hiervoor is de Wetgeving aangaande het in de handel brengen en gebruiken van biociden: Koninklijk Besluit van 4 april 2019 en de Europese verordening 528/2012.

In die Europese Verordening 528/2012 wordt een biocide gedefinieerd als:

  • Alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.
  • Alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet vallen onder het eerste punt, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.
  • Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden beschouwd als biociden.

Een werkzame stof is een stof met een werking op of tegen een schadelijk organisme. Een biocide bestaat uit minstens een werkzame stof en evt. nog andere (hulp)stoffen.

Speciale categorie: Behandelde voorwerpen - beslissingstabel

Type voorwerp Behandeld voorwerp of biocide
Een voorwerp dat een biocide bevat of behandeld is met een biocide (vb. een houten bank, behandeld met een houtbeschermingsproduct), enkel met de bedoeling organismen te controleren die schadelijk kunnen zijn voor het behandeld voorwerp of materiaal zelf Behandeld Voorwerp moet voldoen aan de vereisten van Artikel 58 van de Biocide Verordening 528/2012
Een voorwerp dat een biocide bevat of behandeld is met een biocide en de primaire functie van het voorwerp is niet de biocide-functie (vb. geurloze, antibacteriële kousen) Behandeld Voorwerp moet voldoen aan de vereisten van Artikel 58 van de Biocide Verordening 528/2012
Een voorwerp dat een biocide bevat of behandeld is met een biocide en de primaire functie van het voorwerp wel degelijk de biocide-functie (vb. antibacteriële doekjes) Biocide, en dus toelatingsplichtig, volgens de Biocide Verordening 528/2012

Indien we biociden correct en veilig gebruiken kunnen ze ons in grote mate beschermen tegen de kwalijke gevolgen van schadelijke insecten en parasieten en houden ze geen gevaar in voor de gezondheid met slechts een minimaal risico voor het leefmilieu.

Terug
indeling-van-biociden

Indeling van biociden

Men maakt een onderscheid tussen desinfecteermiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en anderen.
productnorm

Productnorm

Producten met biocidale eigenschappen kunnen, afhankelijk van de beoogde toepassing en claim, onder verschillende wettelijke kaders vallen.
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
biociden-en-gezondheid-uw-mening-telt

Biociden en gezondheid: uw mening telt!

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.
de-fod-volksgezondheid-lanceert-een-nieuwe-website-voor-de-fabrikanten-verkopers-en-professionele-gebruikers-van-biociden

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe website voor de fabrikanten, verkopers en professionele gebruikers van biociden

Biocide.be
campagne-biociden-gebruik-ze-doordacht

Campagne ‘Biociden? Gebruik ze doordacht!’

FOD Volksgezondheid informeert over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
clp-lees-het-etiket

CLP — Lees het etiket

Om te weten wat de gevaren zijn bij welke producten werkt men met een systeem van pictogrammen en veiligheidszinnen die zichtbaar zijn op de etiketten van producten.
biociden-in-tijden-van-corona-3

Biociden in tijden van corona #3

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten in huis, daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
biociden-in-tijden-van-corona-2

Biociden in tijden van corona #2

Het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.
biociden-in-tijden-van-corona-1

Biociden in tijden van corona #1

Een noodprocedure om biociden die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn versneld op de markt te brengen.
persbericht-mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Persbericht: Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken

VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren.
tekengevaar

Tekengevaar

Ze verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken.
zika-virus-rukt-op-in-latijns-amerika

Zika-virus rukt op in Latijns-Amerika

WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola-29

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Hygiëne­maatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola

Biociden helpen Ebola te verslaan

Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP classificatie

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.
Wie houdt nu niet van cookies