17.11.2020
indeling-van-biociden

Indeling van biociden

Biociden kunnen ingedeeld worden in diverse producttypen, ook wel productsoorten genoemd. Men maakt een onderscheid tussen desinfecteermiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en anderen.

De Europese regelgeving onderscheidt 22 producttypes (PT) van biociden, onderverdeeld in 4 hoofdgroepen. De producttypes hebben een nummer waaraan regelgeving met betrekking tot toelating tot de markt is gekoppeld.

Hoofdgroep 1: Desinfecteermiddelen

 • PT1  Menselijke hygiëne — Producten in deze groep zijn biociden voor menselijke hygiëne, aangebracht op of in contact gebracht met de huid met als hoofddoel deze te desinfecteren.
 • PT 2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt — Producten voor desinfectie van oppervlakken, materialen, uitrusting en meubilair die niet worden gebruikt voor rechtstreekse aanraking met voedingsmiddelen of diervoeders. Die producten worden onder meer op de volgende gebieden gebruikt: zwembaden, aquaria, badwater en ander water; luchtverversingssystemen; muren en vloeren in particuliere, openbare en industriële ruimten en andere ruimten waar beroepsactiviteiten worden uitgevoerd.  Producten voor desinfectie van lucht, water dat niet voor consumptie door mens of dier gebruikt wordt, chemische toiletten, afvalwater, ziekenhuisafval of de bodem. Producten die gebruikt worden als algicide voor zwembaden, aquaria en andere typen water, en voor het herstel van bouwmaterialen. Producten die gebruikt worden als algicide voor zwembaden, aquaria en andere typen water, en voor het herstel van bouwmaterialen.  Producten die verwerkt worden in textiel, stoffen, maskers, verf en andere artikelen en materialen met het doel behandelde voorwerpen met desinfecterende eigenschappen te produceren.
 • PT 3 Dierhygiëne — Producten van deze groep zijn biociden voor veterinaire hygiënedoeleinden, zoals desinfecteermiddelen, desinfecterende zeep, producten voor mond- en lichaamshygiëne of met een antimicrobiële werking. Producten voor het desinfecteren van materialen en oppervlakken in verband met de huisvesting of het vervoer van dieren.
 • PT 4 Voeding en diervoeders — Producten voor desinfectie van uitrusting, houders, eet- en drinkgerei, oppervlakken of pijpleidingen voor de productie, het vervoer, de opslag of consumptie van voedingsmiddelen of diervoeders (met inbegrip van drinkwater) voor mens en dier. Producten voor het impregneren van materialen die in contact kunnen komen met voedsel.
 • PT 5 Drinkwater —  Producten voor het desinfecteren van drinkwater (voor mens en dier).

Hoofdgroep 2: Conserveermiddelen

 • PT 6 Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag — Producten voor conservering van verwerkte producten, met uitzondering van voedingsmiddelen, diervoeders, cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, door het tegengaan van bederf door bacteriën, met het oog op de houdbaarheid. Producten die gebruikt worden als conserveermiddelen voor de opslag of het gebruik van rodenticiden, insecticiden of andere soorten lokaas.
 • PT 7 Filmconserveringsmiddelen — Producten voor conservering van films en beschermingslagen om aantasting door bacteriën of algengroei tegen te gaan ter bescherming van de oorspronkelijke eigenschappen van het oppervlak van materialen of voorwerpen zoals verf, plastic, dichtingsproducten, zelfklevende wandbekleding, bindmiddelen, papier en kunstwerken.
 • PT 8 Houtconserveringsmiddelen — Producten voor conservering van hout, vanaf en met inbegrip van de zagerijfase, of houtproducten door bestrijding van organismen die hout vernietigen of beschadigen, waaronder insecten. Tot deze productsoort behoren zowel preventieve als curatieve producten.
 • PT 9 Conserveringsmiddelen voor vezels, leer, rubber en gepolymeriseerde materialen - Producten voor conservering van vezelhoudende of gepolymeriseerde materialen, zoals leer, rubber, papier of textielproducten door het tegengaan van microbiële aantasting.  Deze productsoort omvat biociden die de hechting van micro-organismen aan het oppervlak van materialen tegengaan en zo het ontstaan van luchtjes tegengaan of verhinderen en/of een ander nut hebben.
 • PT 10 Conserveringsmiddelen voor bouwmaterialen — Producten voor conservering van metselwerk, composietmaterialen en andere bouwmaterialen met uitzondering van hout, door het tegengaan van microbiële afbraak en afbraak door algen.
 • PT 11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen — Producten voor conservering van water of andere vloeistoffen in koel- en verwerkingssystemen door het tegengaan van schadelijke organismen zoals bacteriën, algen en mosselen.  Producten voor het desinfecteren van drinkwater of zwembadwater vallen niet onder deze productsoort.
 • PT 12 Slijmbestrijdingsmiddelen — Producten voor preventie of bestrijding van slijmafzetting op materialen, uitrusting en structuren die in industriële processen gebruikt worden, bijvoorbeeld op hout en papierpulp, en poreuze zandlagen in de oliewinning.
 • PT 13 Vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden — Producten om aantasting door bacteriën tegen te gaan in vloeistoffen die gebruikt worden voor het bewerken of versnijden van metaal, glas of andere materialen.

Hoofdgroep 3: Plaagbestrijdingsmiddelen

 • PT 14 Rodenticiden — Producten voor de bestrijding van muizen, ratten en andere knaagdieren met andere middelen dan afweren of aanlokken.
 • PT 15 Aviciden — Producten voor de bestrijding van vogels met andere middelen dan afweren of aanlokken.
 • PT 16 Mollusciciden, vermiciden en producten om andere ongewervelde dieren te bestrijden - Producten voor de bestrijding van weekdieren, wormen en ongewervelde dieren die niet onder een andere productsoort vallen, met andere middelen dan afweren of aanlokken.
 • PT 17 Pisciciden — Producten voor de bestrijding van vissen, met andere middelen dan afweren of aanlokken.
 • PT 18 Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen — Producten voor de bestrijding van geleedpotigen (bv. insecten, spinachtigen en schaaldieren) met andere middelen dan afweren of aanlokken.
 • PT 19 Afweermiddelen en lokstoffen — Producten voor de bestrijding van schadelijke organismen (ongewervelde dieren zoals vlooien, of gewervelde dieren zoals vogels, vissen en knaagdieren) door deze af te weren of aan te lokken, met inbegrip van de producten die gebruikt worden voor de hygiëne van mens en dier, hetzij direct op de huid, hetzij indirect in de leefomgeving van mens of dier.
 • PT 20 Bestrijding van andere gewervelde dieren — Producten voor de bestrijding, met andere middelen dan afweren of aanlokken, van andere gewervelde dieren dan die welke onder de andere productsoorten van deze hoofdgroep vallen.

Hoofgroep 4: Andere biociden

 • PT 21 Aangroeiwerende middelen — Producten om de groei en afzetting van organismen (micro-organismen en hogere planten en dieren) op schepen, aquacultuurinstallaties of andere in het water gebruikte constructies tegen te gaan.
 • PT 22 Vloeistoffen voor balsemen en opzetten — Producten voor het desinfecteren en conserveren van dode mensen of dieren, of delen daarvan.
Terug
wat-zijn-biociden

Wat zijn biociden?

Biociden zijn producten die gebruikt worden om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan allerlei producten.
productnorm

Productnorm

Producten met biocidale eigenschappen kunnen, afhankelijk van de beoogde toepassing en claim, onder verschillende wettelijke kaders vallen.
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
biociden-en-gezondheid-uw-mening-telt

Biociden en gezondheid: uw mening telt!

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.
de-fod-volksgezondheid-lanceert-een-nieuwe-website-voor-de-fabrikanten-verkopers-en-professionele-gebruikers-van-biociden

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe website voor de fabrikanten, verkopers en professionele gebruikers van biociden

Biocide.be
campagne-biociden-gebruik-ze-doordacht

Campagne ‘Biociden? Gebruik ze doordacht!’

FOD Volksgezondheid informeert over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
clp-lees-het-etiket

CLP — Lees het etiket

Om te weten wat de gevaren zijn bij welke producten werkt men met een systeem van pictogrammen en veiligheidszinnen die zichtbaar zijn op de etiketten van producten.
biociden-in-tijden-van-corona-3

Biociden in tijden van corona #3

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten in huis, daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
biociden-in-tijden-van-corona-2

Biociden in tijden van corona #2

Het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.
biociden-in-tijden-van-corona-1

Biociden in tijden van corona #1

Een noodprocedure om biociden die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn versneld op de markt te brengen.
persbericht-mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Persbericht: Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken

VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren.
tekengevaar

Tekengevaar

Ze verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken.
zika-virus-rukt-op-in-latijns-amerika

Zika-virus rukt op in Latijns-Amerika

WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola-29

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Hygiëne­maatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola

Biociden helpen Ebola te verslaan

Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP classificatie

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.
Wie houdt nu niet van cookies