12.09.2019
persbericht-mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Persbericht: Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken

Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen. VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren. Phytofar blijft aansporen tot goede landbouwpraktijken. Landbouwers en tuiniers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om hun gewassen te beschermen of hun tuin te vrijwaren van schadelijke plagen en onkruiden. Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsproducten is en blijft een prioriteit!

Resultaten van de studie

Van de 500 onderzochte pesticiden (gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zowel natuurlijke als mensgemaakte) werden er 36 teruggevonden in de mezen.

12 producten worden in zulke kleine hoeveelheden gevonden, dat ze niet meetbaar zijn. De concentraties van de andere producten liggen ver onder de risico-concentraties voor vogels. Deze cijfers kunnen volgens VELT de dood van de vogels niet verklaren.

In bijna alle stalen wordt het verboden product DDT aangetroffen. De historische vervuiling van DDT in bodem en water is spijtig genoeg nog steeds aanwezig. Maar er is geen reden om aan te nemen dat die nu anders is dan vorige jaren en dit verklaart dus ook de mezensterfte niet.

In 12% van de stalen werden stoffen gevonden die gebruikt worden in de bestrijding van de buxusmot. Volgens VELT kan men niet besluiten dat de mezen daaraan gestorven zijn. Opletten dus met voorbarige conclusies!

De Europese en nationale wetgeving is zeer streng: enkel producten die uitgebreid getest en goedgekeurd zijn, worden toegelaten voor verkoop. De huidige gewasbeschermingsproducten zijn bovendien zeer selectief: voor elke soort plaag of onkruid moet een ander product gebruikt worden, wat het terugvinden van de verschillende producten kan verklaren. Het afwisselen van producten is trouwens een belangrijke anti-resistentiemaatregel.

Het is duidelijk: bijkomend onderzoek is nodig om na te gaan waaraan de mezen echt gestorven zijn: gebrek aan voedsel, hitte, koude, vogelvirussen, een combinatie aan factoren?

Phytofar spoort iedereen aan, of je nu landbouwer, tuinaannemer of particulier bent, om gewasbeschermingsmiddelen en biociden correct te gebruiken!

  • Lees altijd het etiket van het product en volg de aanwijzingen zorgvuldig.
  • Ben je niet zeker of het product toegelaten is in België? Raadpleeg dan de website van de federale overheid.
  • Indien je je buxusplanten tegen de buxusmot wil behandelen, bekijk dan zeker de wetenschappelijke website SOS Buxusmot en volg de aanbevelingen.
  • Enkel bij duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunnen plagen en ziekten in gewassen en tuinen bestreden worden en is de impact op het milieu minimaal!
Terug
wat-zijn-biociden

Wat zijn biociden?

Biociden zijn producten die gebruikt worden om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan allerlei producten.
indeling-van-biociden

Indeling van biociden

Men maakt een onderscheid tussen desinfecteermiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en anderen.
productnorm

Productnorm

Producten met biocidale eigenschappen kunnen, afhankelijk van de beoogde toepassing en claim, onder verschillende wettelijke kaders vallen.
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
biociden-en-gezondheid-uw-mening-telt

Biociden en gezondheid: uw mening telt!

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.
de-fod-volksgezondheid-lanceert-een-nieuwe-website-voor-de-fabrikanten-verkopers-en-professionele-gebruikers-van-biociden

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe website voor de fabrikanten, verkopers en professionele gebruikers van biociden

Biocide.be
campagne-biociden-gebruik-ze-doordacht

Campagne ‘Biociden? Gebruik ze doordacht!’

FOD Volksgezondheid informeert over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
clp-lees-het-etiket

CLP — Lees het etiket

Om te weten wat de gevaren zijn bij welke producten werkt men met een systeem van pictogrammen en veiligheidszinnen die zichtbaar zijn op de etiketten van producten.
biociden-in-tijden-van-corona-3

Biociden in tijden van corona #3

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten in huis, daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
biociden-in-tijden-van-corona-2

Biociden in tijden van corona #2

Het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.
biociden-in-tijden-van-corona-1

Biociden in tijden van corona #1

Een noodprocedure om biociden die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn versneld op de markt te brengen.
tekengevaar

Tekengevaar

Ze verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken.
zika-virus-rukt-op-in-latijns-amerika

Zika-virus rukt op in Latijns-Amerika

WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola-29

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Hygiëne­maatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola

Biociden helpen Ebola te verslaan

Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP classificatie

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.
Wie houdt nu niet van cookies