01.10.2020
biociden-in-tijden-van-corona-2

Biociden in tijden van corona #2

De overheid heeft vastgesteld dat het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden sinds de aanvang van de Covid-19-crisis gestegen is. Deze stijging is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.

  • Alle biociden die op de Belgische markt aangeboden worden, moeten door de FOD Volksgezondheid geregistreerd of toegelaten  worden, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 4/4/2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden en de EU Verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.
  • Desinfecterende handgels die tussen 60 en 80% alcohol bevatten en geen therapeutische indicaties vermelden, zijn biociden die aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn, krachtens de richtsnoeren van de Gemengde Commissie.
  • Na het zeer negatieve advies van de Hoge Gezondheidsraad, moeten desinfectietunnels van een toelating voorzien zijn om op de markt te mogen worden aangeboden en gebruikt. Tot op heden is er geen enkele desinfectietunnel toegelaten.
  • Om te weten of een product op de Belgische markt is toegelaten, gelieve je te baseren op de lijst van toegelaten biociden en lijst van tijdelijke toelatingen die werd opgesteld naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.
  • Op 21 augustus 2020 werd een Ministerieel Besluit in het Staatsblad gepubliceerd, waarin meer informatie staat over de tijdelijke Europese toelatingen en tijdelijke nationale registraties die ter bestrijding van het coronavirus via noodprocedures werden verleend voor specifieke PT1 en PT2 producten, zoals handgels en desinfectiemiddelen. Beide types tijdelijke erkenningen krijgen een verlenging van hun geldigheidsduur van een half jaar. De tijdelijke nationale registraties krijgen er daarbovenop een verlenging bij, indien er in tussentijd een reguliere aanvraag tot registratie wordt aangevraagd, iets waar Bioplus-Probois sterke voorstander van is.

Je kan de Covid-19-pagina van de overheid raadplegen met meer informatie over een vlottere bevoorrading van biociden en ter beperking van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van biociden ter bestrijding van het coronavirus. Of neem contact op met de Helpdesk van de FOD Volksgezondheid.

Terug
wat-zijn-biociden

Wat zijn biociden?

Biociden zijn producten die gebruikt worden om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan allerlei producten.
indeling-van-biociden

Indeling van biociden

Men maakt een onderscheid tussen desinfecteermiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en anderen.
productnorm

Productnorm

Producten met biocidale eigenschappen kunnen, afhankelijk van de beoogde toepassing en claim, onder verschillende wettelijke kaders vallen.
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
biociden-en-gezondheid-uw-mening-telt

Biociden en gezondheid: uw mening telt!

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.
de-fod-volksgezondheid-lanceert-een-nieuwe-website-voor-de-fabrikanten-verkopers-en-professionele-gebruikers-van-biociden

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe website voor de fabrikanten, verkopers en professionele gebruikers van biociden

Biocide.be
campagne-biociden-gebruik-ze-doordacht

Campagne ‘Biociden? Gebruik ze doordacht!’

FOD Volksgezondheid informeert over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
clp-lees-het-etiket

CLP — Lees het etiket

Om te weten wat de gevaren zijn bij welke producten werkt men met een systeem van pictogrammen en veiligheidszinnen die zichtbaar zijn op de etiketten van producten.
biociden-in-tijden-van-corona-3

Biociden in tijden van corona #3

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten in huis, daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
biociden-in-tijden-van-corona-1

Biociden in tijden van corona #1

Een noodprocedure om biociden die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn versneld op de markt te brengen.
persbericht-mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Persbericht: Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken

VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren.
tekengevaar

Tekengevaar

Ze verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken.
zika-virus-rukt-op-in-latijns-amerika

Zika-virus rukt op in Latijns-Amerika

WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola-29

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Hygiëne­maatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola

Biociden helpen Ebola te verslaan

Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP classificatie

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.
Wie houdt nu niet van cookies