04.04.2020
biociden-in-tijden-van-corona-1

Biociden in tijden van corona #1

Verschillende leden van Bioplus-Probois brengen biociden op de markt die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn! Zo zijn er de ontsmettende handgels en de producten om oppervlakten mee te ontsmetten. Het is mogelijk om een noodprocedure aan te vragen om zulke biociden versneld op de markt te brengen.

Het op de markt brengen van zulke biociden is gereglementeerd door de Europese regelgeving (BPR) en het Belgische Koninklijk Besluit van 04/04/2019.

Ethanol bijvoorbeeld is een werkzame stof die op dit moment op Europees niveau wordt geëvalueerd en tijdens deze overgangsperiode vallen biociden die ethanol bevatten onder de nationale wetgeving. Firma’s die ontsmettende producten op de markt willen brengen, zoals handgels, moeten nu dus de nationale registratieprocedure volgen en een registratiedossier bij de Belgische autoriteiten indienen. Je vindt de registratieprocedure bij de FOD Volksgezondheid. Normaal duurt het ongeveer 40 dagen vooraleer een registratie voor een biocide wordt bekomen.

In deze moeilijke tijden waarbij snel moet gehandeld worden tegen het coronavirus, is het echter mogelijk om van deze normale registratieprocedure af te wijken door een noodprocedure aan te vragen.

Artikel 55 van het BPR staat een afwijking van de normale registratieprocedure toe. Deze noodprocedure maakt het mogelijk om een tijdelijke registratie te verkrijgen en is momenteel geldig voor 2 productcategorieën: alcoholische handgels (PT1) en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken (PT2).

Na controle van de ontvankelijkheid van het dossier en na een onderzoek verlenen de autoriteiten een tijdelijke registratie voor het op de markt brengen van het product en het gebruik ervan, voor een periode van maximaal 180 dagen. Deze tijdelijke registratie is gratis. Tegelijkertijd zal de aanvrager echter worden gevraagd om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen om een regelmatige registratie voor zijn product te verkrijgen (de normale registratieprocedure).

De Dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid doet momenteel alles wat ze kan om een snel antwoord te geven, zodat onze bedrijven mee kunnen werken aan de vertraging van de verspreiding van het coronavirus!

In de strijd tegen het coronavirus is het van levensbelang om werknemers en ook klanten te beschermen. DETIC heeft een lijst samengesteld van bedrijven die in staat zijn u oppervlaktedesinfecteermiddelen (PT2 VIRUCIDE) te leveren. Deze bedrijven beschikken over de verplichte (vaste of tijdelijke) toelatingen om hun producten in België op de markt te brengen, waardoor de kwaliteit van de virusdodende werking gewaarborgd is.”

Om bij te dragen aan de strijd tegen de verspreiding van het virus, is het cruciaal om over de nodige hoeveelheden kwaliteitsproducten te beschikken. Het is ook belangrijk dat eindgebruikers toegang hebben tot deze producten. Om aan de dringende vraag van bedrijven tegemoet te komen, is DETIC van plan een nieuwe webpagina uit te rollen (naast de pagina die toegewijd is aan hydroalcoholische gels), waar alle bij DETIC aangesloten bedrijven kunnen laten weten of zij in staat zijn product te leveren voor desinfectie van opervlakken (PT2- virucide), in welke conditionering ook. Gelet op de dramatische toestand zullen ook bedrijven die niet bij DETIC aangesloten zijn, op verzoek vermeld worden. Om deze lijst zo snel mogelijk samen te stellen en online te krijgen, vragen wij u, als u inderdaad capaciteit hebt om producten voor desinfectie van oppervlakken (PT2-virucide) te leveren, die vallen onder een al dan niet tijdelijke vergunning voor het in de handel brengen, verleend door de bevoegde autoriteit voor biociden (kwaliteitsgarantie), ons de volgende informatie door te sturen:

  • naam en adres van uw bedrijf
  • het e-mailadres van een contactpersoon
  • een telefoonnummer
  • en, facultatief, het soort conditionering
  • naar dit adres

Deze lijst zal overgemaakt worden aan alle industriële sectoren die mogelijk vragende partij zijn (voedingsindustrie, massadistributie, chemische industrie, enz.).

Terug
wat-zijn-biociden

Wat zijn biociden?

Biociden zijn producten die gebruikt worden om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan allerlei producten.
indeling-van-biociden

Indeling van biociden

Men maakt een onderscheid tussen desinfecteermiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en anderen.
productnorm

Productnorm

Producten met biocidale eigenschappen kunnen, afhankelijk van de beoogde toepassing en claim, onder verschillende wettelijke kaders vallen.
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
biociden-en-gezondheid-uw-mening-telt

Biociden en gezondheid: uw mening telt!

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.
de-fod-volksgezondheid-lanceert-een-nieuwe-website-voor-de-fabrikanten-verkopers-en-professionele-gebruikers-van-biociden

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe website voor de fabrikanten, verkopers en professionele gebruikers van biociden

Biocide.be
campagne-biociden-gebruik-ze-doordacht

Campagne ‘Biociden? Gebruik ze doordacht!’

FOD Volksgezondheid informeert over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
clp-lees-het-etiket

CLP — Lees het etiket

Om te weten wat de gevaren zijn bij welke producten werkt men met een systeem van pictogrammen en veiligheidszinnen die zichtbaar zijn op de etiketten van producten.
biociden-in-tijden-van-corona-3

Biociden in tijden van corona #3

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten in huis, daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
biociden-in-tijden-van-corona-2

Biociden in tijden van corona #2

Het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.
persbericht-mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Persbericht: Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken

VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren.
tekengevaar

Tekengevaar

Ze verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken.
zika-virus-rukt-op-in-latijns-amerika

Zika-virus rukt op in Latijns-Amerika

WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola-29

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Hygiëne­maatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola

Biociden helpen Ebola te verslaan

Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP classificatie

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.
Wie houdt nu niet van cookies