17.11.2020
productnorm

Productnorm

Producten met biocidale eigenschappen kunnen, afhankelijk van de beoogde toepassing en claim, onder verschillende wettelijke kaders vallen. Regelmatig wordt de vraag gesteld, zowel vanuit de publieke opinie als vanuit de industrie, welk wettelijk kader nu van toepassing is. In het bijzonder wanneer een fabrikant een product met meerdere claims op de markt wenst te brengen kan er een complexe situatie ontstaan. Deze pagina wil hierin verduidelijking brengen.

Om te weten of de biocidenwetgeving van toepassing is, wordt er op Europees niveau overleg gepleegd tussen de lidstaten en de Europese Commissie. Dit gebeurt in de zogenaamde Coordination Group. Zij nemen beslissingen of een bepaald product binnen de biocidenwetgeving valt. Biociden hebben onder andere immers raakvlakken met gewasbeschermingsmiddelen, (dieren)geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en detergenten.

Ook op Belgisch niveau bestaan er zogenoemde grensgevallen. De Gemengde Commissie, opgericht bij het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2008, maakt het mogelijk om duidelijkheid te verkrijgen over het statuut van producten.

Bij wijze van voorbeeld maken we hier een onderscheid tussen biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Een gewasbeschermingsmiddel wordt aangewend om:

  • Planten of plantaardige producten te beschermen tegen alle schadelijke organismen of de werking daarvan te voorkomen;
  • Levensprocessen van planten te beïnvloeden, voor zover het niet gaat om voedingsstoffen;
  • Plantaardige producten te bewaren;
  • Ongewenste planten te doden;
  • Delen van planten te vernietigen of een ongewenste groei van planten af te remmen of te voorkomen.

Voorbeelden:

  • Desinfectantia in serres (bijvoorbeeld om micro-organismen te bestrijden die planten zouden kunnen besmetten die daar geteeld worden) → Gewasbeschermingsmiddel
  • Producten die toegevoegd worden aan het water om fruit te wassen (vb. chloorwas) voor hygiëne-doeleinden, niet om de vruchten te beschermen tegen pathogenen → Biocide (PT1)
  • Producten tegen slakken in de moestuin → Gewasbeschermingsmiddel
  • Producten tegen slakken die waterleidingen blokkeren/doen dichtslibben → Biocide

Bij verwarring kan je altijd inspiratie opdoen op de website van Phytofar, de website van de federale overheid of de databank van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen op Fytoweb raadplegen.

Noteer: In de Belgische wetgeving wordt de groep van biociden en gewasbeschermingsmiddelen samen “pesticiden” genoemd!

Terug
wat-zijn-biociden

Wat zijn biociden?

Biociden zijn producten die gebruikt worden om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan allerlei producten.
indeling-van-biociden

Indeling van biociden

Men maakt een onderscheid tussen desinfecteermiddelen, conserveermiddelen, plaagbestrijdingsmiddelen en anderen.
6000-kinderen-slachtoffer-van-incident-met-chemische-producten

6.000 kinderen slachtoffer van incident met chemische producten

De FOD Volksgezondheid ontwikkelde daarom in samenwerking met Uitgeverij Averbode en het Antigifcentrum lespakketten voor het lager onderwijs.
biociden-en-gezondheid-uw-mening-telt

Biociden en gezondheid: uw mening telt!

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden.
de-fod-volksgezondheid-lanceert-een-nieuwe-website-voor-de-fabrikanten-verkopers-en-professionele-gebruikers-van-biociden

De FOD Volksgezondheid lanceert een nieuwe website voor de fabrikanten, verkopers en professionele gebruikers van biociden

Biocide.be
campagne-biociden-gebruik-ze-doordacht

Campagne ‘Biociden? Gebruik ze doordacht!’

FOD Volksgezondheid informeert over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
clp-lees-het-etiket

CLP — Lees het etiket

Om te weten wat de gevaren zijn bij welke producten werkt men met een systeem van pictogrammen en veiligheidszinnen die zichtbaar zijn op de etiketten van producten.
biociden-in-tijden-van-corona-3

Biociden in tijden van corona #3

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten in huis, daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
biociden-in-tijden-van-corona-2

Biociden in tijden van corona #2

Het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.
biociden-in-tijden-van-corona-1

Biociden in tijden van corona #1

Een noodprocedure om biociden die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn versneld op de markt te brengen.
persbericht-mezenonderzoek-toont-belang-van-goede-landbouwpraktijken

Persbericht: Mezenonderzoek toont belang van goede landbouwpraktijken

VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren.
tekengevaar

Tekengevaar

Ze verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken.
zika-virus-rukt-op-in-latijns-amerika

Zika-virus rukt op in Latijns-Amerika

WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola-29

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Hygiëne­maatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola

Biociden helpen Ebola te verslaan

Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP classificatie

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.
Wie houdt nu niet van cookies