13.11.2020

CLP — Lees het etiket

Dankzij het etiket en bijsluiter kan je:

  • Jezelf en de omgeving beschermen
  • De impact op het milieu tot een minimum beperken
  • Het product spaarzaam gebruiken door specifieke doseringen

De bekende symbolen met een oranje achtergrond werden vervangen door negen nieuwe symbolen voor Classificatie, Etikettering en Verpakkingen (CLP), pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zijn. Deze CLP-classificatie wordt aangepast op basis van de Europese CLP-verordening (EG) 1272/2008. De wetgeving maakt een onderscheid tussen de gevaren voor de gezondheid, de fysische gevaren en de gevaren voor het milieu.

Er bestaan diverse brochures over veilig werken met chemische producten zoals biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Je vindt ze onder Mediatheek.

SGH01 — Explosief

SGH01 — Explosief

SGH02 — Ontvlambaar

SGH02 — Ontvlambaar

SGH03 — Oxyderend

SGH03 — Oxyderend

SGH04 — Gassen onder druk

SGH04 — Gassen onder druk

SGH05 — Corrosief

SGH05 — Corrosief

SGH06 — Giftig

SGH06 — Giftig

SGH07 — Irriterend, Sensibiliserend, Schadelijk

SGH07 — Irriterend, Sensibiliserend, Schadelijk

SGH08 — Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

SGH08 — Lange termijn gezondheids­gevaarlijk

SGH09 — Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

SGH09 — Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Bij het beroepsmatig gebruik van chemische producten of biociden kan aanvullende informatie nodig zijn, bijvoorbeeld over het transport, de opslag van het product en de blootstellingswaarden. Deze en andere informatie zijn opgenomen in het veiligheidsinformatieblad.

Terug
nut-van-biociden

Nut van biociden

Ze helpen de kwaliteit van het drinkwater te garanderen, sanitaire voorzieningen te reinigen en materialen en operatiekwartieren in ziekenhuizen te ontsmetten.
campagne-biociden-gebruik-ze-doordacht

Campagne ‘Biociden? Gebruik ze doordacht!’

FOD Volksgezondheid informeert over veilig gebruik van bestrijdingsmiddelen
biociden-in-tijden-van-corona-3

Biociden in tijden van corona #3

Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten in huis, daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.
biociden-in-tijden-van-corona-2

Biociden in tijden van corona #2

Het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.
biociden-in-tijden-van-corona-1

Biociden in tijden van corona #1

Een noodprocedure om biociden die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn versneld op de markt te brengen.
tekengevaar

Tekengevaar

Ze verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken.
zika-virus-rukt-op-in-latijns-amerika

Zika-virus rukt op in Latijns-Amerika

WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola-29

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Hygiëne­maatregelen en de inzet van effectieve biociden zijn van kritisch belang om uitbreiding van het virus tegen te gaan.
biociden-levensnoodzakelijk-in-de-strijd-tegen-ebola

Biociden helpen Ebola te verslaan

Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.
nieuwe-clp-classificatie

Nieuwe CLP classificatie

De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.
Wie houdt nu niet van cookies